3D赛马

王树京 网校建工学院名誉院长,建筑资深导师,北京工业大学教授,建造师考试大纲编委会编委。参与过考试大纲、辅导书、习题集等书籍的编写,发表论文及相关著作数十篇。具有10多年工程一线项目管理经验,理论与实践相结合,授课简练有深度,代入感极强,命题思路把握精准,考点分析透彻,有“得王树京得建筑实务”的评价。
 • 总讲数:668次课  
 • 主讲人:刘戈 孙文波  
 • 原售价:¥4980.0  
 • 限时优惠:¥4980.0
 • 总讲数:185次课  
 • 主讲人:孙文波 王树京   
 • 原售价:¥1380.0  
 • 限时优惠:¥1280.0
 • 总讲数:706次课  
 • 主讲人:刘戈 孙文波  
 • 原售价:¥3980.0  
 • 限时优惠:¥3980.0
 • 总讲数:191次课  
 • 主讲人:孙文波 王树京   
 • 原售价:¥1280.0  
 • 限时优惠:¥1280.0
 • 总讲数:171次课  
 • 主讲人:孙文波 王树京   
 • 原售价:¥700.0  
 • 限时优惠:¥399.0
 • 总讲数:609次课  
 • 主讲人:刘戈 孙文波  
 • 原售价:¥5880.0  
 • 限时优惠:¥4410.0
 • 总讲数:141次课  
 • 主讲人:孙文波 王树京   
 • 原售价:¥1880.0  
 • 限时优惠:¥1410.0
 • 总讲数:620次课  
 • 主讲人:刘戈 孙文波  
 • 原售价:¥2580.0  
 • 限时优惠:¥1935.0
 • 总讲数:145次课  
 • 主讲人:孙文波 王树京   
 • 原售价:¥880.0  
 • 限时优惠:¥704.0
 • 总讲数:145次课  
 • 主讲人:孙文波 王树京   
 • 原售价:¥1880.0  
 • 限时优惠:¥1410.0
 • 总讲数:371次课  
 • 主讲人:冯婧 孙文波  
 • 原售价:¥1580.0  
 • 限时优惠:¥1422.0
 • 总讲数:127次课  
 • 主讲人:冯婧 孙文波  
 • 原售价:¥580.0  
 • 限时优惠:¥522.0
 • 总讲数:431次课  
 • 主讲人:冯婧 孙文波  
 • 原售价:¥2980.0  
 • 限时优惠:¥2235.0
 • 总讲数:184次课  
 • 主讲人:冯婧 孙文波  
 • 原售价:¥1180.0  
 • 限时优惠:¥885.0
 • 总讲数:463次课  
 • 主讲人:冯婧 孙文波  
 • 原售价:¥1380.0  
 • 限时优惠:¥1104.0
 • 总讲数:161次课  
 • 主讲人:冯婧 孙文波  
 • 原售价:¥549.0  
 • 限时优惠:¥439.0
 • 总讲数:125次课  
 • 主讲人:冯婧 孙文波  
 • 原售价:¥399.0  
 • 限时优惠:¥399.0
 • 总讲数:12次课  
 • 主讲人:张君 王丽雪  
 • 原售价:¥999.0  
 • 限时优惠:¥799.0
 • 总讲数:2次课  
 • 主讲人:潘晓宇 王树京   
 • 原售价:¥399.0  
 • 限时优惠:¥299.0
 • 总讲数:158次课  
 • 主讲人:侯云芬 王树京   
 • 原售价:¥1580.0  
 • 限时优惠:¥1343.0
 • 总讲数:158次课  
 • 主讲人:侯云芬 王树京   
 • 原售价:¥1280.0  
 • 限时优惠:¥1280.0
 • 总讲数:156次课  
 • 主讲人:侯云芬 王树京   
 • 原售价:¥880.0  
 • 限时优惠:¥880.0
 • 总讲数:71次课  
 • 主讲人:杨敬 王树京   
 • 原售价:¥1580.0  
 • 限时优惠:¥1343.0
 • 总讲数:71次课  
 • 主讲人:杨敬 王树京   
 • 原售价:¥1280.0  
 • 限时优惠:¥1280.0
 • 总讲数:69次课  
 • 主讲人:杨敬 王树京   
 • 原售价:¥880.0  
 • 限时优惠:¥880.0
 • 总讲数:31次课  
 • 主讲人:张立宁 王树京   
 • 原售价:¥1580.0  
 • 限时优惠:¥1343.0
 • 总讲数:31次课  
 • 主讲人:张立宁 王树京   
 • 原售价:¥1280.0  
 • 限时优惠:¥1280.0
 • 总讲数:29次课  
 • 主讲人:张立宁 王树京   
 • 原售价:¥880.0  
 • 限时优惠:¥880.0
 • 总讲数:31次课  
 • 主讲人:杨敬 王树京   
 • 原售价:¥1580.0  
 • 限时优惠:¥1343.0
 • 总讲数:31次课  
 • 主讲人:杨敬 王树京   
 • 原售价:¥1280.0  
 • 限时优惠:¥1280.0
 • 总讲数:29次课  
 • 主讲人:杨敬 王树京   
 • 原售价:¥880.0  
 • 限时优惠:¥880.0
 • 总讲数:88次课  
 • 主讲人:潘天泉 王树京   
 • 原售价:¥1580.0  
 • 限时优惠:¥1343.0
 • 总讲数:88次课  
 • 主讲人:潘天泉 王树京   
 • 原售价:¥1280.0  
 • 限时优惠:¥1280.0
 • 总讲数:86次课  
 • 主讲人:潘天泉 王树京   
 • 原售价:¥880.0  
 • 限时优惠:¥880.0
 • 总讲数:29次课  
 • 主讲人:王树京   
 • 原售价:¥1580.0  
 • 限时优惠:¥1343.0
 • 总讲数:29次课  
 • 主讲人:王树京   
 • 原售价:¥1280.0  
 • 限时优惠:¥1280.0
 • 总讲数:27次课  
 • 主讲人:王树京   
 • 原售价:¥880.0  
 • 限时优惠:¥880.0
 • 总讲数:37次课  
 • 主讲人:王树京   
 • 原售价:¥1580.0  
 • 限时优惠:¥1343.0
 • 总讲数:37次课  
 • 主讲人:王树京   
 • 原售价:¥1280.0  
 • 限时优惠:¥1280.0
 • 总讲数:35次课  
 • 主讲人:王树京   
 • 原售价:¥880.0  
 • 限时优惠:¥880.0
 • 总讲数:35次课  
 • 主讲人:宋卫东 王树京   
 • 原售价:¥1580.0  
 • 限时优惠:¥1343.0
 • 总讲数:35次课  
 • 主讲人:宋卫东 王树京   
 • 原售价:¥1280.0  
 • 限时优惠:¥1280.0
 • 总讲数:33次课  
 • 主讲人:宋卫东 王树京   
 • 原售价:¥880.0  
 • 限时优惠:¥880.0
 • 总讲数:78次课  
 • 主讲人:徐云博 王树京  
 • 原售价:¥1580.0  
 • 限时优惠:¥1343.0
 • 总讲数:78次课  
 • 主讲人:徐云博 王树京  
 • 原售价:¥1280.0  
 • 限时优惠:¥1280.0
 • 总讲数:76次课  
 • 主讲人:徐云博 王树京  
 • 原售价:¥880.0  
 • 限时优惠:¥880.0
 • 总讲数:532次课  
 • 主讲人:刘戈 孙文波  
 • 原售价:¥2580.0  
 • 限时优惠:¥2580.0
 • 总讲数:161次课  
 • 主讲人:孙文波 王树京   
 • 原售价:¥1180.0  
 • 限时优惠:¥1180.0
 • 总讲数:554次课  
 • 主讲人:刘戈 孙文波  
 • 原售价:¥5800.0  
 • 限时优惠:¥5800.0
 • 总讲数:173次课  
 • 主讲人:孙文波 王树京   
 • 原售价:¥1980.0  
 • 限时优惠:¥1980.0
 • 总讲数:49次课  
 • 主讲人:刘戈 孙文波  
 • 原售价:¥1280.0  
 • 限时优惠:¥1024.0
 • 总讲数:13次课  
 • 主讲人:孙文波   
 • 原售价:¥498.0  
 • 限时优惠:¥398.0
 • 总讲数:53次课  
 • 主讲人:刘戈 孙文波  
 • 原售价:¥2980.0  
 • 限时优惠:¥2980.0
 • 总讲数:14次课  
 • 主讲人:孙文波 王树京   
 • 原售价:¥1180.0  
 • 限时优惠:¥1080.0
 • 总讲数:0次课  
 • 主讲人:孙文波   
 • 原售价:¥298.0  
 • 限时优惠:¥149.0
 • 总讲数:2次课  
 • 主讲人:刘戈 孙文波  
 • 原售价:¥698.0  
 • 限时优惠:¥349.0
 • 总讲数:1次课  
 • 主讲人:王树京   
 • 原售价:¥600.0  
 • 限时优惠:¥180.0

一级建造师

2020一级建筑师精讲班-作图(建筑方案)
 • 考前复习指导(三) 试听
2020一建模考点题-建筑
 • 模考点题一视频解析一 试听
2020一建1v1直播-建筑
 • 第1讲-建筑设计与构造1(一) 试听
 • 第2讲-建筑设计与构造1(二) 试听
2020二级建造师考点精讲-建筑-王树京
 • 第1讲-2A311010建筑构造要求(一) 试听
 • 第2讲-2A311010建筑构造要求(二) 试听

二级建造师

2020一级建筑师精讲班-作图(建筑方案)
 • 考前复习指导(三) 试听
2020一建模考点题-建筑
 • 模考点题一视频解析一 试听
2020一建1v1直播-建筑
 • 第1讲-建筑设计与构造1(一) 试听
 • 第2讲-建筑设计与构造1(二) 试听
2020二级建造师考点精讲-建筑-王树京
 • 第1讲-2A311010建筑构造要求(一) 试听
 • 第2讲-2A311010建筑构造要求(二) 试听

一级建筑师

2020一级建筑师精讲班-作图(建筑方案)
 • 考前复习指导(三) 试听
2020一建模考点题-建筑
 • 模考点题一视频解析一 试听
2020一建1v1直播-建筑
 • 第1讲-建筑设计与构造1(一) 试听
 • 第2讲-建筑设计与构造1(二) 试听
2020二级建造师考点精讲-建筑-王树京
 • 第1讲-2A311010建筑构造要求(一) 试听
 • 第2讲-2A311010建筑构造要求(二) 试听