3D赛马

孙文波 建造师建筑名师,土木工程硕士,1v1直播间人气讲师。现任教于上海某高校,具有长期工程类执业资格考试的授课经验。主要讲授建筑、铁路实务,教学经验丰富,注重基础知识的讲解,善于将重点知识与实际考试相结合。教学认真细致,善于抓住考试重点、难点,每年为数万考生做考前动员,被学生称作“孙帅”。
 • 总讲数:668次课  
 • 主讲人:刘戈 孙文波  
 • 原售价:¥4980.0  
 • 限时优惠:¥4980.0
 • 总讲数:185次课  
 • 主讲人:孙文波 王树京   
 • 原售价:¥1380.0  
 • 限时优惠:¥1280.0
 • 总讲数:706次课  
 • 主讲人:刘戈 孙文波  
 • 原售价:¥3980.0  
 • 限时优惠:¥3980.0
 • 总讲数:191次课  
 • 主讲人:孙文波 王树京   
 • 原售价:¥1280.0  
 • 限时优惠:¥1280.0
 • 总讲数:171次课  
 • 主讲人:孙文波 王树京   
 • 原售价:¥700.0  
 • 限时优惠:¥399.0
 • 总讲数:609次课  
 • 主讲人:刘戈 孙文波  
 • 原售价:¥5880.0  
 • 限时优惠:¥4410.0
 • 总讲数:141次课  
 • 主讲人:孙文波 王树京   
 • 原售价:¥1880.0  
 • 限时优惠:¥1410.0
 • 总讲数:620次课  
 • 主讲人:刘戈 孙文波  
 • 原售价:¥2580.0  
 • 限时优惠:¥1935.0
 • 总讲数:145次课  
 • 主讲人:孙文波 王树京   
 • 原售价:¥880.0  
 • 限时优惠:¥704.0
 • 总讲数:145次课  
 • 主讲人:孙文波 王树京   
 • 原售价:¥1880.0  
 • 限时优惠:¥1410.0
 • 总讲数:374次课  
 • 主讲人:冯婧 孙文波  
 • 原售价:¥1580.0  
 • 限时优惠:¥1422.0
 • 总讲数:128次课  
 • 主讲人:冯婧 孙文波  
 • 原售价:¥580.0  
 • 限时优惠:¥522.0
 • 总讲数:434次课  
 • 主讲人:冯婧 孙文波  
 • 原售价:¥2980.0  
 • 限时优惠:¥2235.0
 • 总讲数:185次课  
 • 主讲人:冯婧 孙文波  
 • 原售价:¥1180.0  
 • 限时优惠:¥885.0
 • 总讲数:463次课  
 • 主讲人:冯婧 孙文波  
 • 原售价:¥1380.0  
 • 限时优惠:¥1104.0
 • 总讲数:161次课  
 • 主讲人:冯婧 孙文波  
 • 原售价:¥549.0  
 • 限时优惠:¥439.0
 • 总讲数:125次课  
 • 主讲人:冯婧 孙文波  
 • 原售价:¥399.0  
 • 限时优惠:¥399.0
 • 总讲数:29次课  
 • 主讲人:孙文波   
 • 原售价:¥599.0  
 • 限时优惠:¥349.0
 • 总讲数:12次课  
 • 主讲人:孙文波 张君  
 • 原售价:¥499.0  
 • 限时优惠:¥169.0
 • 总讲数:5次课  
 • 主讲人:孙文波   
 • 原售价:¥199.0  
 • 限时优惠:¥59.0
 • 总讲数:4次课  
 • 主讲人:孙文波   
 • 原售价:¥29.0  
 • 限时优惠:¥3.0
 • 总讲数:12次课  
 • 主讲人:孙文波 张君  
 • 原售价:¥79.0  
 • 限时优惠:¥9.0
 • 总讲数:49次课  
 • 主讲人:刘戈 孙文波  
 • 原售价:¥1280.0  
 • 限时优惠:¥1024.0
 • 总讲数:13次课  
 • 主讲人:孙文波   
 • 原售价:¥498.0  
 • 限时优惠:¥398.0
 • 总讲数:53次课  
 • 主讲人:刘戈 孙文波  
 • 原售价:¥2980.0  
 • 限时优惠:¥2980.0
 • 总讲数:14次课  
 • 主讲人:孙文波 王树京   
 • 原售价:¥1180.0  
 • 限时优惠:¥1080.0
 • 总讲数:0次课  
 • 主讲人:孙文波   
 • 原售价:¥298.0  
 • 限时优惠:¥149.0
 • 总讲数:2次课  
 • 主讲人:刘戈 孙文波  
 • 原售价:¥698.0  
 • 限时优惠:¥349.0
 • 总讲数:544次课  
 • 主讲人:刘戈 孙文波  
 • 原售价:¥2980.0  
 • 限时优惠:¥2980.0
 • 总讲数:163次课  
 • 主讲人:孙文波 王树京   
 • 原售价:¥1480.0  
 • 限时优惠:¥1480.0
 • 总讲数:532次课  
 • 主讲人:刘戈 孙文波  
 • 原售价:¥2580.0  
 • 限时优惠:¥2580.0
 • 总讲数:161次课  
 • 主讲人:孙文波 王树京   
 • 原售价:¥1180.0  
 • 限时优惠:¥1180.0
 • 总讲数:554次课  
 • 主讲人:刘戈 孙文波  
 • 原售价:¥5800.0  
 • 限时优惠:¥5800.0
 • 总讲数:173次课  
 • 主讲人:孙文波 王树京   
 • 原售价:¥1980.0  
 • 限时优惠:¥1980.0

一级建造师

2020一建模考点题-建筑
 • 模考点题一视频解析一 试听